Symbolarkiv

Odelsrune

Hyppig bruk av av nynazister – fra 2. verdenskrig kjent blant annet som uniformsemblem for SS-avdelinger (opptrer også uten «mothaker»).

Dobbel Sieg-rune

Logoen til SS (Schutzstaffel), Hitlers mest beryktede paramilitære krigsforbrytere. 

Solkors

Kjent i Norden fra Nasjonal Samling under Quisling – i variant der korset stikker utenfor sirkelen brukt av mange «hvit makt»-miljøer. 

Jernkors

Mest kjent som medalje gitt tyske soldater – populært blant ulike rasistgrupper.

Tyr-runen

Hovedsymbol for «Den nordiske motstandsbevegelsen» per 2018. Knyttes til den norrøne krigsguden og var i bruk av SS under 2. verdenskrig.

Hakekors

Den mest kjente referansen til Hitlers nazisme. Straffbart i Tyskland og Østerrike. I praksis ulovlig i for eksempel Sverige - sjelden brukt av organisasjonene offisielt.

Svart sol

Forbindes med esoterisme/okkultisme i nazismen – og Heinrich Himmler. Brukt av mange ny-nazistiske og -fascistiske grupper både i Europa og USA.