SIAN-profiler tiltalt for flere tilfeller av muslimhets: «Morderzombier» og «seksualpredatorer»

Lars Thorsen (53) og Fanny «Anna» Bråten (57), de mest kjente frontfigurene i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), er nå tiltalt for en rekke tilfeller av hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen – straffeloven § 185.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte vil holde begge de islamfiendtlige aktivistene ansvarlige for løpesedler de delte ut under et SIAN-arrangement på Stovner i Oslo 20. juli 2018, mens Anna Bråten i tillegg er tiltalt for en tale hun holdt i regi av SIAN foran Stortinget 1. september i fjor.

Politiadvokat Andreas Kruszewski opplyser at saken er etterforsket av oslopolitiets hatkrimgruppe ved Manglerud politistasjon.

– Det er politiet som har initiert saken og anmeldt dette. Brosjyrene gjengitt i den ene tiltaleposten ble oppdaget av politiet, samtidig som også medborgere som reagerte har vært i kontakt med oss. Når det gjelder den andre delen av tiltalen, så var politiet til stede under den offentlige appellen kvinnen holdt, sier Kruszewski til Filter Nyheter.

«Gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang»

Løpesedlene inneholdt flere utsagn som kan tolkes som at SIAN mener at muslimer i Norge generelt er å anse som seksualforbrytere, drapsmenn og en terrorfare.

«Gode muslimer er notoriske seksualpredatorer, som følge av Muhammeds lysende eksempel» og «Gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele Vesten», er to av formuleringene som er tatt med i tiltalen. (Se hele tiltalepostene nedenfor).

«Et hvert menneske som bekjenner seg Muhammeds ideologi og som arbeider for å innføre islams ondskap her – uansett om det gjøres med vold eller politiske midler – er en trussel mot rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid», heter det på en av løpesedlene som påtalemyndigheten mener er straffbare.

Anna Bråten under talen foran Stortinget som hun nå er tiltalt for.

I Bråtens tale som er omfattet av tiltalen, viser hun til en video på et svensk anti-innvandrings-nettsted om asylsøkere i en svensk småby som ifølge henne «viser hvordan det blir «når det blir importert morderzombier, seksualpredatorer, tilbakestående kultur».

«Folk blir steina ned når de er på sykkeltur, dem skyter ned balkongene og hagene demmes, dem banker på dørene og krever servering. Det er blitt et shithole. Shithole! Da trenger det ikke være så jævlig dyktig i pluss og minus før vi skjønner på sikt hvor vi er på vei. Hva når det blir nok innvandrere fra Midtøsten og Afrika, ikke med islam for det er fyfy og sin kultur, sin kultur, og tar over. Skal vi sitte på ræva å fornekte sannheten folkens, til dem kommer og tar husene våre», sa Bråten videre i appellen 1. september 2018.

 – Vår vurdering er at ytringene de tiltalte fremmer er av en slik grov og kvalifisert krenkende art at de er over terskelen for å rammes som diskriminerende og hatefulle ytringer, sier politiadvokaten til Filter Nyheter.

Straffeloven definerer slike ytringer som å  «true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn».

Påtalemyndigheten har vektlagt to kjente høyesterettsdommer basert på den såkalte rasismeparagrafen (i dag straffelovens § 185)  i vurderingen av SIAN-saken:

  • I 1981 ble en eldre kvinne som var hovedaksjonist i «Organisasjonen mot skadelig innvandring i Norge» dømt i Høyesterett til betinget fengsel i 60 dager  for løpesedler med angrep på islam og muslimske arbeidsinnvandrere. Konklusjonen var at også uheldige og smakløse utsagn om muslimer som gruppe kan være beskyttet av ytringsfriheten, men at løpesedlene dreide seg om «et så massivt og ensidig fordømmende angrep på den islamske innvandrergruppe i Norge at det ikke kan aksepteres» og at det «ikke dreier seg om enkeltstående uttalelser eller spontane meningsytringer, men om en organisert kampanje, hvor utsagnene gjentas i forskjellige variasjoner og hamres inn gjennom løpesedler som er distribuert i stort antall».
  • Lederen av den nynazistiske organisasjonen Vigrid, Tore W. Tvedt, ble i 2007 dømt til 45 dagers betinget fengsel for uttalelser om jøder i et VG-intervju, der han blant annet sa at: «Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut». (Opp mot SIAN-saken er det trolig relevant at Høyesterett i konteksten regnet karakteristikken «parasitter» om jøder  som «en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd» og at det i seg selv kan gi straffansvar).

Politiadvokat Kruszewski viser til at også nyere rettsavgjørelser om hatkriminalitet er aktuelle. Ut fra den såkalte dørvakt-dommen i 2012 (der en mann ble dømt for å ha kalt en dørvakt blant annet «jævla neger»), skal de tiltaltes utsagn vurderes i den samlede konteksten de har kommet i.

– Samtidig er eksemplene i denne tiltalen valgt ut fordi de også hver for seg regnes som særlig alvorlige, sier Kruszewski.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på argumentasjon bak tiltalen før straffesaken mot de to SIAN-profilene skal for retten.

– Politiet har ikke innsikt i islamsk teologi

I et innlegg på organisasjonens eget nettsted skriver Lars Thorsen om tiltalen at «statsmakten erklærer krig mot SIAN» og at politiet er «Ernas lydige lakeier».

Han mener det er paradoksalt at flere anmeldte tilfeller av vold mot personer i SIAN er henlagt, ifølge ham, mens ytringer fra organisasjonen ender med tiltale.

«Brosjyresaken er stor og kompleks. Den forutsetter betydelig innsikt i islamsk teologi, noe hatkrimgruppa har dokumentert at den ikke besitter. (…) Mitt prinsipielle syn er at en ytring bør være lovlig, dersom den kan dokumenteres å være sann. Uansett hvor krenket og lei seg mottageren måtte bli av å motta ytringen. Denne oppfatningen deles ikke av politi og påtalemyndighet», skriver den tiltalte 53-åringen.

SIANs arrangement foran Stortinget 1. september i fjor, der Anna Bråten holdt appell.

Både Thorsen, som sitter i SIANs styre, og Bråten er med på å arrangere de fleste av SIANs offentlige arrangementer på Østlandet, der begge gjerne holder appeller i tillegg til å gå rundt blant tilhørere og forbipasserende for å dele ut brosjyrer.

Paret har også havnet i konflikter utenfor egne arrangementer.

30. november i fjor ble de pågrepet for ordensforstyrrelse på en antirasistisk demonstrasjon foran Stortinget i forkant av en høyreradikal markering mot FNs migrasjonsavtale. En måned tidligere utløste det munnhuggeri at Bråten og Thorsen var tilskuere til en nynazistisk demonstrasjon og antirasistenes motdemonstrasjon i Fredrikstad, og de to ble til slutt geleidet bort fra området av politiet. I september ble Thorsen angrepet fysisk av en mann fra de venstreekstreme miljøene da den kjente anti-islam-aktivisten dukket opp ved en antirasistisk demonstrasjon på Tøyen i Oslo.

Lars Thorsen overlater en motdemonstrant som forsøkte å plugge ut SIANs lydanlegg 1. september 2018, til politiet.

Anna Bråtens forsvarer, advokat Marijana Lozic, opplyser til Filter Nyheter at hun ennå ikke har fått dokumentene i straffesaken om SIAN-talen og løpesedlene og derfor vil vente med å gi kommentarer.

Det er ventet at rettssaken mot de to SIAN-profilene om de påstått hatefulle ytringene vil gå i Oslo tingrett i april.

Anna Bråten (t.v. for politibilen) og Lars Thorsen (med ryggen til) ble pågrepet av politiet etter et slagsmål på en antirasistisk demonstrasjon foran Stortinget i november i fjor.