Oppløser militær eliteavdeling for å bekjempe høyreekstremisme

Den tyske forsvarsministeren Annegret Kramp-Karrenbauer har varslet en omfattende omstrukturering av landets spesialstyrker etter flere avsløringer av høyreekstreme bånd eller sympatier blant soldatene.

Mer konkret vil forsvarsministeren oppløse én av totalt fire avdelinger i elitestyrken Kommando Spezialkräfte (KSK), som har vært en del av det tyske forsvaret siden 1996.

KSK organiserer rundt 1100 elitesoldater som med ujevne mellomrom deltar i internasjonale operasjoner ledet av NATO eller USA på Balkan og i Midtøsten.

Men tysk militær etterretning har over tid avdekket at enkelte miljøer innad i KSK har forfektet høyreekstreme eller nynazistiske idéer og gjort seg «delvis uavhengig» med «giftig lederkultur», ifølge forsvarsministeren.

– En slik avdeling kan ikke fortsette å eksistere i sin nåværende form, uttalte Kramp-Karrenbauer tirsdag denne uka.

Selv om KSK vil bestå og foreløpig bare én avdeling på rundt 70 soldater blir oppløst, vil ikke elitestyrkene delta i verken øvelser eller internasjonale oppdrag mens omstruktureringen pågår.

Høyreekstremisme i det tyske forsvaret er blitt et stadig økende problem de siste årene, samtidig som omfanget har vært underrapportert av tysk militæretterretning, ifølge flere medier.

I mai publiserte imidlertid etterretningstjenesten for første gang en åpen årsrapport, der det het at totalt 482 tilfeller av ekstremisme hadde blitt registrert som mistenkelige i 2019, hvorav 77 dreide seg om islamisme og 363 om høyreekstremisme.

Oppmerksomheten rundt høyreekstreme eller -radikale sympatier i det tyske forsvaret tiltok i 2017, da soldaten «Franco A.» ble arrestert for planlegging av et terrorangrep mot flere sentrale politikere. Politiet fant halvautomatiske våpen, eksplosiver og store mengder ammunisjon hjemme hos soldaten.

I desember i fjor ble én spesialsoldat i KSK suspendert etter mistanke om bånd til høyreekstreme miljøer, samtidig som to andre ble satt under etterforskning for å ha vist nazi-hilsen på en privat fest.

Og i mai i år beslagla tysk politi våpen og eksplosiver hjemme hos en 45 år gammel elitesoldat i delstaten Sachsen. Vedkommende hadde blitt etterforsket siden 2017 og blir også knyttet til den pågående intensiven mot høyreekstreme miljøer i det tyske forsvaret.

  • Filter X er Filter Nyheters nettside for journalistikk om høyreekstremisme og tilstøtende temaer.

  • Under koronakrisen har Filter Nyheter lansert et nytt papirmagasin.

  • Dersom du ønsker å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk – samtidig som du mottar papirmagasinet hver måned – kan du trykke på denne lenka.