Om Filter X

Filter X formidler uavhengig journalistikk om politisk ekstremisme, hatkriminalitet, rasisme og relaterte temaer – samlet av redaksjonen i Filter Nyheter.

I tillegg til undersøkende artikler fra Filter Nyheter, publiserer vi henvisninger til andre grundige kilder og verifiserte nyhetsmeldinger.

Vi er ikke aktivister, men journalister uten bindinger til organisasjoner eller politiske bevegelser.

Nettstedet følger den norske pressens omforente etiske regler i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten, og kan klages inn til Pressens faglige utvalg (PFU).

Filter X er opprettet med pengestøtte fra stiftelsen Fritt Ord, som ikke er involvert i noen redaksjonelle vurderinger.

Har du tips? Ta kontakt via Signal eller Telegram på 412 15 090. Skal du sende sensitive dokumenter eller bildemateriale, gjør først nærmere avtale om egnet kryptert kommunikasjon. Har du informasjon som kan avverge konkrete voldshandlinger, ring politiet på 02800 før du tipser oss.
Vårt kildevern er absolutt – noe som betyr at vi aldri forteller andre noe om identiteten til en kilde med avtalt anonymitet, selv om politimyndigheter eller domstoler skulle be om det.

Trusler mot Filters medarbeidere eller utgiver vil alltid bli anmeldt til politiet, og kan føre til arrestasjon, ransakinger og fengselsstraff.

Utgiver: Filter Media Norge AS

Ansvarlig redaktør: Harald S. Klungtveit (harald (a) filtermedia.no, telefon 412 15 090)