Hyllet Breiviks begrunnelse for 22. juli-terroren – nå skal han til Oslo for å tale for «hvite nasjonalister»

Lørdag 2. november har det raseideologiske og antisemittiske nettverket Scandza Forum igjen planlagt en konferanse i Norge. Møtet, med biologi som uttalt tema, holdes på hemmelig sted i Oslo.

Flere av talerne på konferansen og tidligere foredragsholdere i Scandza Forum er kjent for å ha jøder som fiendebilde og for å fremme rasistiske konspirasjonsteorier om innvandrere.

Konferansen har i år blant annet blitt markedsført på det norske nettstedet til nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM), og av enkeltpersoner i høyreekstreme miljøer via ulike chatkanaler. På Scandza Forum i Oslo i 2017 var det flere organiserte nynazister blant de rundt 60 tilhørerne.

  • Har du tips om arrangementet? Ta kontakt på 412 15 090 via Telegram eller Signal.

Mener Ap var ansvarlig for 22. juli-angrepene

En av talerne som er annonsert på lørdag, antisemitten Greg Johnson, er en tidligere filosofiprofessor fra Seattle i USA som er en av frontfigurene i en del av et nettverk av skribenter og foredragsholdere som forfekter jødehat og raseteorier de kaller «hvit nasjonalisme».

Johnson har tidligere uttrykt støtte til hvordan Anders Behring Breivik begrunnet 22. juli-angrepene i 2011 i rettssaken, har referert til terroren som «nødvendig», og har gått langt i retning av å beskrive drap på Arbeiderpartiets politikere som legitimt virkemiddel for å bekjempe «ikke-hvit innvandring».

«Det norske arbeiderparti er ansvarlig for all volden forårsaket av deres politikk, inkludert den uunngåelige volden fra nordmenn som gikk lei og endelig slo tilbake. Det inkluderer Breivik.   (…) Breivik må ses på som den uunngåelige konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk», skrev Johnson i en tekst publisert 18. mai 2012.

Der slo han fast at Breivik hadde «agert ut fra lojalitet til sitt folk». «Ja, han begikk forbrytelser. Men han gjorde det av kjærlighet», mente amerikaneren.

Johnson hovedinnvending etter bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og massakren på Utøya så ut til å være at Breivik «valgte feil mål» og at partiledelsen i Ap eller redaktører i norske medier hadde vært bedre egnet.

«Svakheten i Breiviks argument er ikke det moralske premisset, men valget av mål: Hvis han hadde drept ledelsen i Arbeiderpartiet, eller lederne i norsk presse – i motsetning til folk så unge som 14 år – hadde forsvaret kanskje faktisk holdt vann. Det er sjokkerende at Breivik la så mye tanke og planlegging bak sine handlinger uten å tenke bare litt mer på valget av mål. ».

Greg Johnson.

I artikkelen, publisert midt under rettssaken mot den norske terroristen i Oslo tingrett, skrev Johnson at han først hadde mislikt Breivik, men at han endret ståsted da han ble imponert av tiltalte under de første dagene i retten.

«Siden rettssaken mot Breivik startet i forrige måned, har jeg fått en underlig ny respekt for ham. Han har framstått på en verdig måte og har kommet med et kraftfullt, intelligent og velargumentert forsvar av sitt syn og handlinger», skrev Johnson.

Han hevdet at internasjonale medier etterhvert tonet ned dekningen av rettssaken fordi høyreekstremisten argumenterte så godt for seg.

«Etablissementet ønsket åpenbart å bruke Breivik-rettssaken til å stigmatisere etnonasjonalistiske oppfatninger. Men Breivik ga for mye mening, så de trekker et sensurens slør over rettergangen. De gjør akkurat det samme som gjorde Breiviks herjinger nødvendig til å begynne med. Vil de aldri lære?»

I teksten ser Johnson ut til å gå god for store store deler av Breiviks resonnement – og viser til at Ap må bli straffet som delaktige i «folkemord» mot hvite.

«Det norske arbeiderparti og deres allierte har tvunget et folkemordregime på Norge. Og om det er noen absolutter i verden i dag, så er den moralske riktigheten av motstand mot folkemord den fremste blant dem», skrev amerikaneren.

Johnson kritiserer Breiviks manifest – ikke for oppfordringene til flere høyreekstreme terroraksjoner – men fordi teksten var for lang og uhåndterlig:

«Det er uheldig at manifestet var en så enorm og ufordøyelig data-dump. Hadde det vært et slankere, mer konsist verk, som Det kommunistiske manifest eller Unabomberen sitt (wiki), ville det fått langt større påvirkning siden det ville blitt lest av langt flere personer»

Johnson har aldri gått tilbake på synspunktene om Breivik, som ennå ligger ute på nettstedet hans.

Mener jøder er «mektige fiender» som skal deporteres fra Europa

I 2017 skrev Filter Nyheter at Greg Johnson har erklært at «Hvit nasjonalisme er for hvites interesser og mot interessene til våre rase-fiender». Han har skrevet tekster om den  «Det jødiske problemet» og at «hvite» og jøder er ulike raser som må holdes adskilt.

«Since we are fighting for nothing less than the biological survival of our race, and since the vast bulk of Jews oppose us, we need to err on the side of caution and have no association with Jews whatsoever», heter det i ett av blogginleggene hans.

Aktivisten har også skrevet om at jøder ikke hører hjemme i europeiske land i hans visjon om «etnonasjonalisme».

«Thus if England is to be English, Sweden to be Swedish, Ireland to be Irish, alien populations need to be repatriated to their own homelands, Jews included. That is the ethnonationalist answer to the Jewish question (…) Jews are not just different from whites, but powerful and malevolent enemies who bear significant responsibility for causing white decline and opposing white renewal»skrev Johnson.

Den amerikanske antisemitten holdt i oktober 2018 også tale på en konferanse i Kiev i Ukraina der flere kjente nynazistiske grupperinger var en del av arrangementet. Også den høyreradikale norske aktivisten Bjørn Christian Rødal sto da på programmet.

Dette er de andre talerne som er annonsert på konferansen i Oslo lørdag:

Fróði Berg Midjord

Den færøyske «etnonasjonalisten» Fróði Berg Midjord (36), som i en årrekke har pleid tett kontakt med nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen, nyfascistiske bevegelser i Ukraina og høyreradikale nettverk i USA, har de siste årene holdt foredrag ved flere ytre høyre-konferansen i Europa.

Han er oppført som daglig leder og eneste styremedlem i foreningen Scandza Forum, som i Brønnøysund er registrert på en adresse i Bergen. Midjord forfekter «hvit nasjonalisme», idéer om «etnisk homogene samfunn» og har selv snakket ved flere av Scandza-konferansene, sist om «nasjonalpopulisme» i København for noen uker siden:

– Jeg mener at demokratiet ikke virker. Jeg mener at demokratiet er falskt. Det er et realityshow på tv. Det er ikke noen automatisk forbindelse mellom stemmer, folkets vilje og hva som skjer i virkeligheten. Disse to tingene er frakoblet hverandre, uttalte han da.

Midjord leder podkasten «Guide to Kulchur», hvis navn er hentet fra en bok av den avdøde amerikanske poeten Ezra Pound, som er blitt et symbol for flere på politikkens ytre høyre-side på grunn av sin støtte til fascistene i Italia under andre verdenskrig og hang til antisemittiske konspirasjonsteorier.

Da Midjord gjestet en konferanse i Kiev før jul i fjor, der han satt i et panel med den drapsdømte tyske nynazisten Hendrik Möbus, snakket han om hvordan politikere i vestlige land tvinger innbyggere til å «akseptere masseinnvandring for å erstatte oss» og kritiserte at julereklamer på tv i Europa og USA viste bilder av «raseblandede par»:

– Jeg vet ikke om det er vanlig her. Forhåpentligvis ikke, sa han.

Frodi Midjord (t.h.) med Olena Semenkaya og Hendrik Möbus i Kiev.

I en tidligere podkast med tittelen «Me ne frego» («Jeg bryr meg ikke»), et motto hentet fra Mussolini-æraens fascister, inviterte Midjord gjester fra nynazistene i «motstandsbevegelsen», deriblant den voldsdømte Emil Hagberg, som fikk snakke om DNMs markeringer i Sverige.

Flere av Scandza Forum-talerne gjestet også podkasten, blant andre Greg Johnson og Kevin MacDonald, som i en egen episode tok for seg «the jewish question».

Edward Dutton

Den britiske pseudovitenskapsmannen Edward Dutton (39) har riktignok en doktorgrad i religionsstudier, men mener han vet minst like mye om evolusjonsbiologi, rase og intelligens.

Via ytre høyre-podkaster og egne kanaler i sosiale medier har han over tid presentert sine liksom-vitenskapelige funn og anekdoter om det han mener er fallende IQ i vestlige land (Dutton hevder dette skjer på grunn av innvandring og feminisme, da kvinner som jobber føder færre barn), samt det problematiske ved samliv mellom mennesker av ulik rase.

Edward Dutton.

I en egen videoblogg-episode fra mars i år hevder han for eksempel at «mixed race individuals» – barn av foreldre med ulik rasebakgrunn – utvikler negative personlighets- og atferdstrekk. Dutton har også vært svært opptatt av penisstørrelser: Han mener afrikanske menn har større tiss enn europeiske. På sviktende datagrunnlag har han lansert teorier om at stor penis betyr mindre hjerne og dermed lavere intelligens.

Dutton har også skrevet en artikkel til støtte for Kevin MacDonalds (se nedenfor) omstridte teori om at evolusjonspsykologi forklarer det som hevdes å være jøders ønske og evne til å utkonkurrere ikke-jøder, noe som igjen rettferdiggjør antisemittiske strømninger i samfunnet som en rasjonell reaksjon på dette.

I dag er Dutton redaktør for den rasefokuserte ytre høyre-publikasjonen Mankind Quarterly, som via utgiveren Ulster Insititute for Social Research flere ganger er avslørt for finansielle og ideologiske bånd til «hvit makt»-miljøer.

Kevin MacDonald

«Nynazistenes favorittakademiker» Kevin MacDonald (75) er den pensjonerte psykologiprofessoren som på 90-tallet skrev og publiserte «Culture of Critique»-trilogien der gjennomgangstemaet er at jøder er drevet av en evolusjonær gruppepsykologi som gjør dem predisponerte og dyktige til å etterstrebe økonomisk, politisk og sosial makt på bekostning av ikke-jøder.

MacDonald argumenterer for at de smarte jødene lykkes godt i sin fiendtlige kamp mot hvit, kristen kultur og slik bidrar til å «destabilisere» sine «vertsland», der de opererer som et slags virus. Resonnementet fungerer igjen som forklaring på antisemittisme, som blir en logisk reaksjon på jødisk suksess.

Kevin MacDonald.

Til tross for at 75-åringen åpent erkjenner at han ikke liker jøder, krever han fortsatt å bli tatt seriøst som vitenskapsmann. Det har han også blitt av for eksempel David Duke, den tidligere lederen for Ku Klux Klan i USA, men også nazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen», som med ujevne mellomrom publiserer tekster om amerikaneren med titler som «Viktigheten av å forstå jødespørsmålet».

Etter at MacDonald på begynnelsen av 2000-tallet ble en ivrig bidragsyter til ulike ytre høyre-publikasjoner og «tenketanker», startet han sitt eget nettmagasin dedikert til «hvit identitet, hvite interesser og vestlig kultur», samtidig som han tidlig kom inn i ledelsen av «hvit nasjonalist»-partiet American Third Position, som hentet inspirasjon fra nyfascistiske bevegelser i Europa. Partiet kaller seg nå American Freedom Party og støtter Donald Trump.

MacDonald har også tidligere deltatt på Scandza Forum, blant annet i Stockholm i 2017.

Helmuth Nyborg

Også den tidligere psykologiprofessoren Helmuth Nyborg (82) har argumentert for at innvandring fra «den tredje verden» vil ha en dysgenisk effekt på hjemlandet Danmark, slik at gjennomsnittlig IQ på sikt vil falle. Han har i tillegg publisert artikler som hevder å føre bevis for at svarte mennesker er mindre intelligente enn hvite, samt at kvinner er mindre intelligente enn menn.

Helmuth Nyborg.

Disse idéene om «biologisk betingede intelligensforskjeller» har gjort ham til en favoritt blant høyreradikale, deriblant rasisten Rasmus Paludan, som før valget i vår vervet Nyborg til folketingskandidat for det islam- og innvandringsfiendtlige partiet Stram Kurs.

Selv om Nyborg har beklaget at forskningen hans blir brukt politisk, har han lenge pleid omgang med høyreradikale miljøer: I 2017 talte han for eksempel ved en konferanse i Nashville arrangert av organisasjonen American Renaissance, som hevder de er «rase-realister», jobber for en hvit «etnostat» i USA og betrakter rasekonflikter som hovedårsaken til «noen av de mest alvorlige utfordringer den vestlige verden står ovenfor i det 21. århundre».

Han har også gjestet og holdt tale ved Mosbjerg folkefest, den innvandringsfiendtlige konferansen på Jylland som tiltrekker seg europeiske høyreradikale og der SIAN-leder Lars Thorsen og nestleder Fanny «Anna» Bråten deltok senest i sommer.

Nyborg har også tidligere holdt foredrag ved Scandza Forum, sist i København i fjor. Der skulle etter planen Rasmus Paludan også delta på et lignende arrangement i oktober i år, men han dukket ikke opp da motdemonstranter og politi blokkerte inngangen til lokalet.

Siden 2017 er Scandza Forum blitt arrangert i både Norge, Sverige og Danmark.


  • Filter ser det som en viktig oppgave å prioritere uavhengig journalistikk om politisk ekstremisme, hatkriminalitet, rasisme og relaterte temaer. Har du lyst til å støtte vårt arbeid , kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). Alle bidrag går til redaksjonelt arbeid. På Filter X og Filter Nyheter finner du ingen annonser, kun grundig  journalistikk, og Filters publikasjoner skal være åpne og gratis for alle. Vår forretningsmodell er innholdsmarkedsføring publisert på Filterpartner.no.