Her møter Alliansen-nestleder kjente nazister – holdt tale om «brorskap»

Det høyreradikale mikropartiet Alliansen – i dag trolig færre enn ti norske aktivister rundt lederen Hans Lysglimt Johansen – har bemerket seg med antisemittisme, Donald Trump-støtte og forsøk på å kopiere nettroll-aktiviteten til amerikansk «alternativhøyre».
Tidligere i år ble Johansen omtalt i mediene etter provokasjoner der han blant annet tvitret om «negre», ga uttrykk for støtte til apartheid i Sør-Afrika og insinuerte at hans meningsmotstandere blant politikere og pressefolk i Norge burde henrettes i et framtidig «landssvikoppgjør».
Mandag fikk Johansen igjen oppmerksomhet, da for å melde seg inn i Kristelig Folkeparti. Der skal han angivelig prøve å påvirke det politiske retningsvalg før landsmøtet 2. november.
Mindre oppmerksomhet fikk det at Alliansens nestleder Bjørn Christian Rødal (31) samme dag var til stede i Ukrainas hovedstad Kiev for å holde tale på et seminar der flere kjente høyreekstremister var sentrale bidragsytere.

– Ruslet etter marsjen

Kiev har de siste dagene vært preget av store nasjonalistmarkeringer. På søndag marsjerte rundt 20 000 ultranasjonalister med flagg, fakler og slagord for å markere 76. årsjubileet for opprettelsen av den ukrainske opprørshæren UPA, en paramilitær gruppe som under andre verdenskrig var sentral i motstanden mot både Sovjetunionen og nazi-Tyskland, men også involvert i folkemord og angrep på jøder og polakker.
I marsjen deltok blant andre den høyreekstreme gruppen C14, der medlemmene åpent har gitt uttrykk for nynazistiske holdninger. I sommer sto C14 bak flere voldelige angrep mot romfolk i den urkrainske hovedstaden.
Rødal var også til stede under selve marsjen, men hevder overfor Filter Nyheter at han ikke var deltaker i demonstrasjonen:
– Jeg sto og så på, det gjorde jeg. Jeg deltok ikke i marsjen som sådan. Jeg sto på gata og så at de marsjerte forbi. Det var interessant å se på de forskjellige fraksjonene, det er et virvar av forskjellige fraksjoner. Det bildet vi får fra medier i vesten er veldig overforenklet. Det var interessant å se på forskjellene i estetikk, væremåte og symboler de brukte. Det var alt fra mer moderate nasjonalister til mer ytterliggående. Jeg tok bilder av marsjen. Og da den hadde marsjert forbi oss, så rusla jeg på en måte etter, kan du si.

Møtte tyske nasjonalister som overvåkes av sikkerhetspolitiet

I helga var Rødal også deltaker i en konferanse om den såkalte intermarium-doktrinen, som baserer seg på en idé om at sentral- og østeuropeiske stater mellom Svartehavet og Østersjøen skal være uavhengige av både vestlig og russisk påvirkning.
I forlengelsen av dette holdt Alliansen-nestlederen innlegg under nasjonalistkonferansen «Paneuropa» på mandag. Side om side med Rødal satt den amerikanske antisemitten Greg Johnson, som omtaler seg selv som «hvit nasjonalist».

Marcus Follin, Greg Johnson og Bjørn Christian Rødal under konferansen i Kiev.

Til stede var også den svenske bodybuilderen Marcus Follin, som under kallenavnet «The Golden One» har markert seg med en kombinasjon av treningstips og raseideologi i sosiale medier. Ifølge Expo i Sverige har Follin tidligere uttrykt støtte til «Den nordiske motstandsbevegelsen».
Det var det ukrainske ytre høyre-partiet National Corps, som er en av fanebærerne for et sterkt Ukraina i tett samarbeid med de baltiske landene, som hadde invitert Rødal og Alliansen, forteller han til Filter Nyheter.
På den «paneuropeiske» konferansen var også Junge Nationalisten, som er ungdomsorganisasjonen til det tyske ultranasjonalist-partiet Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).
Ifølge den tyske sikkerhetstjenesten bedriver partiet «aggressiv agitasjon» mot det tyske demokratiet, ofte med «rasistiske, antisemittiske, homofobiske og revisjonistiske» argumenter. Både NPD og ungdomsorganisasjonen står på lista over bevegelser sikkerhetstjenesten overvåker, fordi de anses som en trussel mot demokratiet. Ifølge sikkerhetstjenestens siste «forfatningsbeskyttelsesrapport» har partiet i det siste beveget seg i en mer radikal retning.

Plakaten for den aktuelle konferansen der Rødal deltok. Alliansens logo nummer tre fra venstre.

Nynazister, homo-hatere og Alliansen

Til Filter Nyheter sier Rødal at han takket ja til invitasjonen fra konferansen fordi han har «en personlig interesse» for konflikten mellom Ukraina og Russland, blant annet fordi han studerte i St. Petersburg under den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014. Når konferansen «Paneuropa» bare var et par dager etter intermarium-konferansen, var det naturlig at han ble med på den også, forteller han.
– Det var veldig interessant å være på den paneuropeiske konferansen også. Du fikk jo på en måte innblikk i hele den nasjonale bevegelsen som foregår i hele Europa. Det var helt nye folk for min del, folk jeg aldri hadde møtt eller sett før. Så der var det både litt hummer og kanari, kan du si. Det var en salig blanding av helt radikale nasjonalister og mer mainstream nasjonalister som var samlet der, sier Rødal.
Den høyreekstreme grupperingen Der Dritte Weg var til stede på samme konferanse. Tyske myndigheter karakteriserer gruppen som nynazistisk. Der Dritte Weg har hatt flere sammenkomster med «Den nordiske motstandsbevegelsen».

De tyske nynazistene i Der Dritte Weg.

I tillegg deltok representanter fra Svoboda, som er det største og mest innflytelsesrike ukrainske ytre høyre-partiet med representanter i både det ukrainske parlamentet, flere lokale folkeforsamlinger i vest-Ukraina og ordføreren i storbyen Ivano-Frankivsk. Svoboda er tidligere blitt omtalt som antisemittisk og fremmedfiendtlig, men enkelte forskere mener det har utviklet seg i en mer moderat retning. Det kan ikke sies om organisasjonen Karpathian Sich, som også var til stede.
Karpathian Sich er en organisasjon for kosakker fra den vestligste regionen i Ukraina, direkte underlagt partiet Right Sector, som fungerer som en paraplyorganisasjon for flere nasjonalistgrupper i Ukraina – flere av dem paramilitære og nynazistiske. Organisasjonen har ifølge Gay Alliance Ukraine distribuert propaganda mot hvordan «homodiktatur, kjønnsideologi og multikulturalisme motarbeider den tradisjonelle ukrainske livsstilen».

Ville lære om å «bygge identitet»

På direkte spørsmål om hvorfor det var viktig for Rødal å møte mennesker fra disse miljøene, for eksempel Der Dritte Weg, svarer nestlederen følgende:
– Det er jo interessant å høre hva folk har å si. Å høre litt om beveggrunnen og hvilken aktivitet… Rett og slett, det er viktig å holde seg oppdatert på hva som beveger seg rundt omkring i det politiske landskapet. Så det er jo hovedgrunnen. Nå kjente jeg ikke så mye til Der Dritte Weg tidligere. Jeg har hørt litt om dem, men har ingen inngående kjennskap til hvem de er eller hva de har gjort. Nå vet jeg jo litt mer. De er jo mye mer ytterliggående enn det vi i Alliansen er. Det kan du jo trygt si.
– Men det var rett og slett veldig nytt for meg. Det var spennende å være der. Så var jeg selvfølgelig enig i enkelte ting og uenig i andre ting. Og det er det nok sikkert når folk på venstresida møtes også, at du får hele spekteret fra Tjen Folket til SV, liksom. Det er jo en hel flora der også. Det er på en måte tilsvarende det som var på denne konferansen, fortsetter Rødal.
Han sier at hovedgrunnen for å reise til Kiev var utsiktene til en «intellektuell utveksling», der han uten å ta stilling til konflikten mellom Ukraina og Russland ville forsøke å forstå situasjonen landet befinner seg i. Landet er preget av en «radikal og lidenskapelig energi», mener Rødal, som tror at dette er «et naturlig element» når et land skal «bygge nasjonal identitet». Nestlederen mener at dette også kan være relevant i vestlige land, fordi vi har «mistet oss selv»:
– Vi har på en måte dette moderne, liberale prosjektet som vi har holdt på med i hele det 19. århundre. Det har gjort at vi har mistet litt kontakten med oss selv og våre røtter her i Norge. Og det å se hvordan de håndterer sin identitet (i Ukraina, red. anm.) og hvordan de driver med identitetsbygging, det var veldig lærerikt.
– Du tok med deg noen idéer hjem?
– Nei, ja, det er masse som ikke kan overføres. De har en helt annen situasjon enn det vi har i Norge. Men det var på en måte lærerikt å se hvordan de driver med nasjonsbygging og identitetsbygging, og det er på en måte litt overførbart. På et veldig overordnet nivå, ikke et så konkret nivå. Det er litt relevant for oss her i Norge, siden min oppfatning er at vi har mistet mye av vår identitet. De driver med identitetsarbeid. På et metapolitisk plan: Hvordan kan vi lære litt av måten de bygger identitet på? Og hvor viktig er det som et realpolitisk element. Det er ikke kun sosioøkonomiske spørsmål som er viktige, men ting som verdensanskuelse og røtter. Og at det legger grunnlaget for et sterkt og stabilt samfunn.

Rødal: – Det er jo veldig tydelig hvordan det ser ut

Det er ikke første gang Rødal møter den «hvite nasjonalisten» Greg Johnson, som i likhet med Alliansen-nestlederen gjestet det såkalte Scandza forum i Oslo sommeren 2017.
Alt-right-skribenten Johnson har blant annet tatt til orde for at jøder ikke hører hjemme i Europa, skrevet tekster om «det jødiske problemet» og erklært at «hvit nasjonalisme er for hvites interesser og mot interessene til våre rase-fiender».
– Johnson har skrevet flere blogginnlegg med angrep mot jøder. Er dette tanker du deler?
– Altså, jeg er jo utrolig… Hva skal jeg si, jeg mener at ingen er hevet over kritikk. Det gjelder jøder, det gjelder amerikanere, det gjelder russere, det gjelder i grunnen alle. Det gjelder muslimer. Det er helt klart at en hver gruppe som har en identitet… Som driver med en form for… Som promoterer sine interesser. Og det er i den grad at jeg deler en del av hans kritikk på det at de er en spesifikk gruppe, som har en egen identitet og jobber for sin egeninteresse. Og at den egeninteressen og de metodene de bruker, ikke er hevet over kritikk, sier Rødal.
– Det er på samme måte som vestlige makter har drevet med imperialisme i for eksempel Afrika og i den tredje verden. Vi hadde vår egeninteresse som gikk på bekostning av folk i andre deler av verden. Vi er ikke hevet over kritikk og det er heller ikke… Hovedsaklig, da, den jødiske lobbyen i USA og AIPAC (en amerikansk-israelsk lobbygruppe, red. anm.). Dette er egentlig et veldig veldokumentert tema, fortsetter Rødal, som mener at «Greg Johnson og Alliansen er med på å sprekke bobla» og si at «det faktisk går an å være på høyresiden og kritisere måten jødiske interesseorganisasjoner opererer på».
– Hvordan tror du det oppfattes utenfra at du som nestleder i Alliansen er til stede på en konferansen hvor det er nynazister og folk som kommer med antisemittiske uttalelser?
– Nei, altså, det er jo veldig tydelig hvordan det ser ut. Det er jo ikke noen overraskelse at folk ønsker å vri og bruke det. Det er jo et veldig kjent og veletablert mønster. At bare du snakker med noen og assosierer med noen, så blir du på en måte… Det er «guilt by association». Det er en veldig vanlig taktikk. Men det holder ikke vann, for å si det sånn. Det er ikke intellektuelt redelig å gjøre det. Men jeg bryr meg egentlig ikke så hardt om det. Vi må ikke la hersketeknikker styre oss og hvem vi snakker med. Jeg snakker med hvem som helst, sier Rødal, som forteller at han også har forsøkt å møte representanter fra Tjen Folket til diskusjon.
Under den «paneuropeiske» konferansen i Kiev, holdt Alliansen-nestlederen innlegget «Brotherhood in Europe», der han ifølge seg selv snakket om hvordan russere og ukrainere på sikt vil møtes og bli venner, men også at «det er viktig å ha en slags spiritualitet, at du tilhører noe som er større enn deg selv. At vi tilhører et folk og en kultur».
– Siste halvdel var litt mer kulturelt-spirituelt betont, sier Rødal.