Frp vil ekskludere ordførerkandidat fra partiet for muslimfiendtlige holdninger – tar avstand fra SIAN

Kort tid etter at Filter Nyheter søndag ettermiddag publiserte en kritisk artikkel om en lang rekke islam- og muslimfiendtlige innlegg publisert av Frps ordførerkandidat John Brungot i Nesodden, kom beskjeden fra partiledelsen:

Fremskrittspartiet vil ekskludere ham.

– For Fremskrittspartiet er religionsfrihet en grunnleggende verdi og gjelder uansett hvilken religion man bekjenner seg til. John Brungots holdninger til islam og muslimer er ikke forenelig med å være medlem av FrP. Jeg har derfor bedt fylkeslaget om å starte prosessen med å ta fra ham medlemskapet, skriver leder i Frps organisasjonsutvalg, Alf Erik Andersen, i en e-post til Filter Nyheter.

I artikkelen om Brungots islamfiendtlige engasjement framgikk det at han har brukt ord som «dødsfiender» og «barbarer» om muslimer, og at han har bidratt til å spre rasistiske konspirasjonsteorier via Facebook.

John Brungot har gjennom flere år vært aktivist i «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN). SIAN er en organisasjon som bruker så aggressiv retorikk om muslimer at påtalemyndigheten mener flere av løpesedlene de tidligere har delt ut rammes av den såkalte rasismeparagrafen i straffeloven.

I artikkelen om Brungot, kom Frps lokallagsleder i Nesodden, Anne Elisabeth Østreng, med uttalelser til Filter Nyheter som tok SIAN i forsvar.

– SIAN er en organisasjon som er opplysende om en ideologi som har satt seg i Europa, jeg begynner å bli ganske ergerlig over at de blir kalt rasister uansett hva de gjør. At han har engasjert seg der har ingenting med partiet vårt å gjøre, sa Østreng.

På spørsmål om hvorvidt partiledelsen deler Østrengs oppfatning av SIAN, svarer Andersen tydelig:

SIAN er en organisasjon som bryter klart med det FrP står for. FrP er kritisk til politisk og radikal islam, men å forby eller bekjempe islam som religion er ikke FrPs politikk. FrP er like sterke forsvarere av religionsfriheten som vi er av ytringsfriheten. FrP skal derfor ikke assosieres med SIAN.

Frp har foreløpig ikke besvart et spørsmål om når partiet ble kjent med Brungots holdninger.