Britisk nynazist (17) dømt til fengsel for terrorplanlegging

En 17 år gammel nynazist ble tidligere denne uka dømt til seks år og åtte måneder i fengsel for planlegging av flere terroraksjoner i Storbritannia. Tenåringen ble kjent skyldig i november i fjor, mens straffeutmålingen kom tirsdag.

I retten kom det fram at 17-åringen, som bare var 16 da han ble pågrepet i 2019, hadde skrevet et eget «manifest» om «geriljakrigføring mot det jødiske systemet».

Under ransaking hjemme hos gutten i mars, fant politiet manualer for å bygge bomber og fremstille den dødelige giften ricin. Politiet oppdaget også at han hadde lastet opp bombemanualer til et nynazistisk forum på nettet.

I tillegg oppdaget de planer for å angripe synagoger med brannbomber, samt lister med potensielle terrormål i den nordengelske byen Durham, deriblant skoler, puber og kommunale bygninger.

Ble forsøkt avradikalisert i 2017

Den nå domfelte 17-åringen skal via nynazistforumet Fascist Forge ha blitt tipset om – eller blitt bekymret for – at politiet planla en ransaking hjemme hos ham, noe som resulterte i at han slettet elektroniske spor fra både telefonen og datamaskinen.

Det slettede materialet ble imidlertid gjenopprettet av politiet, som blant annet fant ut at han hadde søkt etter nettbutikker som solgte skytevåpen, var i kontakt med våpenhandlere og hadde forsøkt å få tilsendt kjemikalier til fremstilling av bomber.

Gutten kom først i politiets søkelys i 2017, da han uttrykte støtte til den voldsfremmende og forbudte nynazistgruppa National Action. Myndighetene sluset ham den gang inn i Prevent, et statlig program for avradikalisering.

I retten ble den domfelte omtalt som en belest og svært intelligent mann, som samtidig befant seg innenfor autismespekteret og har diagnosen ADHD. 17-åringen selv har nektet for å være nazist.

Trodde på «akselerasjonisme»

I sine egne dagbøker har han imidlertid omtalt seg selv som «fascist» og «naturlig sadist», samt beskrevet hvordan han ble «red pilled» (en metafor for ideologisk oppvåkning) og siden begynte å tro på såkalt akselerasjonisme – idéen om at den vestlige sivilisasjonens kollaps må fremtvinges med vold før noe nytt og bedre kan oppstå.

17-åringen er den yngste som er dømt for planleggingen av en terrorhandling på britisk jord noensinne. Totalt fire tenåringer med høyreekstreme sympatier er i løpet av det siste året domfelt for brudd på terrorlovgivningen i landet.

– Det er aldri en enkel avgjørelse å etterforske, arrestere og straffeforfølge barn i denne alderen. Vi gjør det bare når vi tror det er siste utvei. Forebygging er alltid bedre enn straffeforfølgelse – vi ville foretrukket å bli involvert tidligere for å få ham bort fra disse idéene og denne aktiviteten, uttalte politiinspektør Martin Snowden fra Durham-politiet til BBC etter domfellelsen.